Werkwijze

Werkwijze

Aanmelding
Nieuwe cliënten kunnen zich telefonisch of per mail. Wanneer u zich telefonisch aanmeldt kunnen gelijktijdig de eerste afspraak maken. Wanneer u zich of uw kind aanmeldt per mail dan neem ik binnen één werkdag contact met u op.

De eerste afspraak
De eerste afspraak wordt ook wel ‘het intakegesprek’ genoemd. Tijdens dit gesprek maken we kennis met elkaar, breng ik de hulpvraag in kaart en registreer uw persoonsgegevens in een EPD (Electronisch Patienten Dossier).

Ik wil u verzoeken om het volgende mee te nemen naar het intakegesprek:
– een verwijsbrief van de huisarts, tandarts, orthodontist of specialist
– het pasje van de zorgverzekeraar
– een identiteitsbewijs
– eventuele andere verslagen of gegevens die van belang kunnen zijn

Onderzoek
Wanneer de hulpvraag in kaart is gebracht volgt er een logopedisch onderzoek, om het probleem duidelijk in kaart te brengen. Dit wordt aan de hand van één of meerdere logopedische onderzoeken, een observatie en/of vragenlijst gedaan. Het afnemen van een onderzoek neemt meestal meerdere zittingen in beslag.

Resultaat
Wanneer alle onderzoeken zijn afgenomen wordt het resultaat besproken met de cliënt of ouders/verzorgers en stel ik een diagnose. Aan de hand van de resultaten van het onderzoek wordt er besloten of behandeling noodzakelijk is. Wanneer het blijkt dat logopedie nodig is stel ik op basis van de diagnose, behandeldoelen en een behandelplan op. De cliënt of ouders/verzorgers dienen akkoord te gaan voor het behandelplan, daarna kan er gestart worden met de behandelingen. Bij het opstellen van het behandelplan is de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst1 (WGBO) van toepassing.

Behandeling
Het aantal behandelingen die u of uw kind nodig heeft is afhankelijk van de aard en ernst van de hulpvraag. Een behandeling duurt ongeveer 30 minuten, waarbij de laatste 5 minuten besteed wordt om de behandeling te evalueren en de huiswerkopdrachten te bespreken.

De behandeling vindt één keer per week plaats en indien noodzakelijk kan het zijn dat de behandeling vaker dan één keer per week plaats vinden.

Afbouwen van logopedie
Wanneer er veel vooruitgang wordt geboekt kan er een langere tussenpoos plaatsvinden. Zo wordt de logopedie langzaam afgebouwd. Na afloop van de behandeling vinden er na langere tijd nog controles plaats. Tevens wordt er een eindverslag naar de verwijzer gestuurd.

Aan huis behandeling 
Een aan huis behandeling is altijd mogelijk, mits er een medische indicatie is. Deze kan de huisarts geven en op de verwijsbrief zetten.

Samenwerking
Spraakkompas hecht veel waarde aan samenwerking met ouders en/of verzorgers indien het om de behandeling van een kind gaat. Een goede samenwerking draagt bij aan een beter behandelresultaat. Daarom bespreken wij dan ook het liefst na elke behandeling de voortgang met een ouder en/of begeleider.

1De WGBO is van belang voor iedereen die met medische zorg te maken krijgt. Wanneer een (para)medicus een patiënt gaat onderzoeken of behandelen, is sprake van een geneeskundige behandelingsovereenkomst. De wet is bedoeld om de positie te versterken van patiënten die medische zorg nodig hebben.