Vergoeding

Vergoeding


Logopedie wordt, mits er een verwijzing van een huisarts, tandarts of specialist is, vergoed door de ziektekostenverzekering. Logopedie zit in het basispakket van de zorgverzekeraars. Kijk voor eventueel eigen risico in de polis van uw zorgverzekeraar.

Spraakkompas heeft met alle zorgverzekeraars een contract afgesloten. Heeft u vragen of staat uw zorgverzekering er niet bij, neem dan contact met ons op.

De verwijzing dient u bij de eerste afspraak mee te nemen tezamen met een verzekeringspas en indien aanwezig ook een identiteitsbewijs. De declaraties van de behandelingen worden rechtstreeks bij de zorgverzekeraar ingediend.

Gecontracteerde verzekeraars:

Achmea
• Zilveren Kruis Achmea
• Agis
• Avero Achmea
• FBTO
• Interpolis
• OZF Achmea
• Nedasco/Caresco
• IAK Volmacht BV
• Avitea
• Turien & Co Assuradeuren

CZ
• Delta Lloyd
• OHRA

De Friesland Zorgverzekeraar

DSW
• Stad Holland Zorgverzekeraar
• inTwente Zorgverzekeraar
• Anno12

Menzis
• Menzis COA Administratie
• Anderzorg
• Avizo Zorgverzekeraar

Multizorg
• Avitea
• De Amerfoortse Verzekeringen
• Ditzo Verzekeringen
• Caresco ASR Ziektekosten
• IAK Volmacht B.V. (ASR Ziektekosten)
• ONVZ
• PNO
• VvAA

VGZ
• IZZ
• IZA
• Zorgverzekeraar UMC
• Unive Zorg
• Zorgverzekeraar Cares Gouda