Stoornissen

Stoornissen
Logopedisten zijn specialisten op het gebied van stoornissen in de communicatie, maar ook in het verwerkingsproces van het eten en drinken en gehoorsproblemen. De stoornissen kunnen liggen op het gebied van spraak, taal, stem, gehoor of mondfuncties.

Stem/Adem
• astma, COPD
• hyperventilatie
• stemklachten: heesheid, problemen met luidheid of zingen

Spraak
• aangezichtsverlamming
• afwijkende mondgewoonten
• articulatieproblemen
• broddelen
• nasaliteitsstoornissen, zoals bij een gehemeltespleet (schisis)
• neurologische spraakstoornis, zoals bij de ziekte van Parkinson
• stotteren
• vertraagde spraakontwikkeling

Taal
• afasie na een hersenbloeding (CVA) of hersentrauma
• communicatiestoornissen door een verstandelijke beperking of bij dementie
• dyslexie
• taalontwikkelingsprobleem

Gehoor
• aangeboren slechthorendheid of doofheid
• auditieve verwerkingsproblemen
• revalidatie na plaatsing Cocheair Implantaat (CI)
• verworven slechthorendheid of plotsdoofheid
Spraakafzien

Slikken
• eet- en drinkstoornissen bij jonge kinderen en volwassenen
• slikstoornissen bij kinderen en volwassenen

Meer informatie over de stoornissen is te vinden op: www.logopedie.nl.