Locaties van de praktijk

Praktijkinformatie
De hoofdvestiging van Spraakkompas is gevestigd in Klazienaveen, op de eerste verdieping van kinderdagverblijf ‘Joepiejoep’. Er kunnen mensen van buitenaf naar de praktijk toe komen, maar ook vanuit het kinderdagverblijf. Het adres van de hoofdlocatie is De Schoepen nr. 46, 7891 KD Klazienaveen

Op de locaties kunnen vrijwel alle logopedische problemen worden behandeld en zijn mensen van buiten de organisaties en scholen ook welkom. Problemen op het gebied van spraak, taal, articulatie, stem, adem, stotteren, slikken, mondmotoriek, eten en drinken etc. Op het gebied van gehoor ben ik gespecialiseerd in het geven van spraakafzien (beter bekend als liplezen) aan slechthorende en/of dove mensen en revalidatie na het implanteren van een Cochleair Implantaat. Bovendien ben ik gespecialiseerd in het geven van larynxmanipulatie, schisis, Nederlands met Gebaren, stotteren, behandeling bij kinderen met schisis en heb ik veel ervaring met kinderen met autisme.

Om tot een zo goed mogelijk resultaat te komen, werk ik waar mogelijk nauw samen met huisartsen, ziekenhuizen, scholen, leerkrachten, fysiotherapeuten, orthodontisten, tandartsen etc.