De logopedist

Inge Wessel
Mijn naam is Inge Wessel en ben sinds 2010 afgestudeerd als logopedist aan de Hanzehogeschool in Groningen. De afgelopen jaren en tijdens mijn stage heb ik ervaring opgedaan in het (speciaal) basisonderwijs, bij logopediepraktijken, ziekenhuis en bij instelling voor autistische kinderen met een verstandelijke beperking. Ook heb ik mij verdiept in diverse stoornissen op het gebied van gehoor, stem, spraak, stotteren, autisme, gebaren en de studie logopediewetenschap aan de Universiteit van Utrecht in 2015 succesvol afgerond. Door deze studie ben ik naast logopedist ook klinisch linguïst. Dit houdt in dat ik meer weet over de medische kant van de logopedische problemen en ook kennis heb van wetenschappelijk onderzoek bij logopedische problemen.

Ik ben gespecialiseerd in Logopedische behandeling bij mensen met autisme, babygebaren, larynxmanipulatie en spraakafzien.

Gevolgde cursussen: Post HBO Spraakafzien, babygebaren, Nederlands met Gebaren (NmG), Cochleair Implantaat, Méér dan Larynxmanipulatie, Eet- en drinkproblemen bij kinderen, Minimale Paren Spellen voor de fonologische therapie, Stotteren van theorie naar therapie, onderzoek en behandeling bij jongeren en volwassenen, Metaphon, Hodson en Paden, logopedie en autisme.